Zelf inzicht!
 

                

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt” (Albert Einstein)

Dia5
Dia6
Dia7

Hypnotherapie

Hypnose zet ik in als hulpmiddel bij elke vorm van therapie. Zo gebruik ik hypnose bij allerlei therapieën zoals cliëntgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie. Zodoende is hypnotherapie in te zetten voor een veelheid van klachten, waaronder stress, fobie, verslaving, psychosomatische klachten, faalangst, depressie en chronische pijn en eetproblemen. Ook kan hypnotherapie gebruikt worden binnen relatietherapie.

Wat is hypnose?  Bij hypnose en hypnotherapie denken sommige mensen aan een hypnotiseur die je in een soort diepe slaap brengt, waarin je alles zou doen wat hij je vertelt te doen. Dit is echter televisie hypnose, bedoeld als publiek vermaak, en heeft niets te maken met de hypnose zoals die in de medische wereld wordt toegepast.

Hypnose of trance is niets anders dan een vorm van sterk geconcentreerde aandacht, terwijl je diep ontspannen bent. Zoals bijvoorbeeld wanneer u dagdroomt of helemaal opgaat in een boek of film. Deze alledaagse vorm van trance kent iedereen. In hypnose richt je je aandacht  ‘naar binnen’  terwijl je tegelijkertijd kunt volgen wat er in je omgeving gebeurt.

Wat is hypnotherapie?  Hypnotherapie is van oudsher een medisch vak. Zo wordt hypnose onder andere ingezet bij pijnbestrijding en lichamelijke gevolgen van stress. In de huidige vorm van hypnotherapie wordt gewerkt met hypnose en moderne therapeutische gesprekstechnieken. De therapie bestaat uit gesprekken met een therapeut waarbij u gebruik leert maken van hypnose.

Veel mensen herkennen dit principe uit het volgende voorbeeld: als je alleen maar denkt aan je lievelingsgerecht, loopt het water al in je mond. Het gedachtebeeld is voldoende om, in dit geval, uw speekselklierorgaan aan het werk te zetten. Dit vermogen om het lichaam te beïnvloeden met gedachtebeelden is onder hypnose nog vele malen groter.

Omgekeerd weten we ook hoe negatieve gedachten en emoties ons lichaam beïnvloeden. Tijdens de therapie leert u verschillende ademhalings- en ontspanningsoefeningen die bijdragen aan algehele ontspanning en ontspanning in uw buikgebied. Bovendien leert u anders met stressvolle situaties om te gaan.

Hypnotherapie, hoe ziet het traject eruit?

Tijdens het intakegesprek kijk ik samen met jou of hypnotherapie je aanspreekt en of het een geschikte methode voor je is om je probleem aan te pakken. Daarna wordt in overleg een aantal sessies afgesproken van 1uur.
Het benodigde aantal is afhankelijk van jou als persoon en de klacht. Gemiddeld ligt dit tussen de 4 en 8 sessies.
Als therapeut maak in veel gevallen gebruik van trance of hypnose, waarbij ik jou help in trance te gaan d.m.v. een eenvoudige ontspanningstechniek.

Tijdens de trance ben je nooit helemaal van de wereld weg. Er blijft altijd een gedeelte van het bewustzijn ‘wakker’. Je verkeert tijdens de trance in een toestand van wat we ‘dubbelbewustzijn’ noemen. Dit gebeurt met hulp van mij als therapeut. De techniek die ik als therapeut gebruik om jou in trance te brengen heet ‘inductietechniek’. Enerzijds ben je tijdens de trance bezig met wat je in trance beleeft, anderzijds is een deel van het bewustzijn nog bewust van het ‘hier en nu’. De mate waarin dit gebeurt, verschilt van persoon tot persoon. Als de gedachten tijdens de trance afdwalen naar eigen gedachten is dat helemaal niet erg. Op een creatieve wijze worden de dingen uiteindelijk toch bekeken. Intussen komen de woorden en de suggesties van mij als therapeut toch wel over in het onderbewuste deel. Ieder mens heeft een eigen gevoeligheid voor trance. Ook de omgeving waarin de trance plaatsvindt is belangrijk.

Trancebewustzijn bestaat uit vier delen: ‘de deelnemende ik’, die suggesties van mij als therapeut volgt. Verder de ‘toekijkende ik’ die als het ware wakker en alert blijft. Zo nodig kan de ‘toekijkende ik’ de ‘deelnemende ik’ bij gevaar zelfs uit trance halen! Ook kennen we de ‘sturende ik’, die suggesties voor zelfhypnose geeft. Tenslotte is er soms ook sprake van het vierde ik-deel. Dit heet de ‘sceptische ik’. Dit deel beziet en volgt alles sceptisch. Als de scepsis wel eens te sterk overheerst, kan de ‘deelnemende ik’ worden verhinderd om zich vrij te geven voor suggesties van mij als therapeut. Het is dan zinvol om de bron van de scepsis verder te onderzoeken. Het woord (zelf)vertrouwen kan hierbij een rol spelen. Vaak is er echter geen sprake van een ‘sceptische ik’, maar van een ‘verwonderende / bewonderende ik’, die het trancegevoel ervaart als een nieuw en plezierig gevoel. Zo’n gevoel van ‘ik wist niet dat ik dit in me had’. Dit verklaart ook de tevreden gelaatsuitdrukking van mensen die voor de eerste keer bewust trance ervaren.

Afhankelijk van je probleem wordt gebruik gemaakt van verschillende psychotherapeutisch- & hypnotherapeutische technieken.

Psychosociale therapie

Er zijn vele soorten psychotherapie. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: emotionele problemen verminderen of opheffen. De manier waarop er wordt gepraat verschilt nogal. In sommige psychotherapieën praat men vooral over de achtergronden en het ontstaan van de problemen. In andere therapieën probeert de behandelaar te ontdekken wat de cliënt eigenlijk zelf wil, wanneer deze zich concentreert op zijn gevoelens Cognitieve gedragstherapie werkt vooral met oefeningen waarin de patiënt leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Daar ligt voor mij vaak de aandacht.

Psychosociale hulpverlening betreft het ondersteunen en weer op weg helpen van mensen met klachten die een reactie zijn op persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen.

Balans
Ieder mens kent in zijn of haar leven periodes van onzekerheid, van ontevredenheid over zichzelf en het contact met anderen. Soms krijg je het gevoel vast te zitten, te blijven hangen in oude gevoelens en oude gedragspatronen. Soms blijf je belangrijke beslissingen maar uitstellen of maak je dingen mee die je volkomen uit je evenwicht brengen. Zulke periodes horen bij een mensenleven. Ze dwingen je tot het vinden van een nieuwe balans en het maken van nieuwe keuzes om zo tot verdere groei en ontwikkeling te komen. Soms red je dat niet alleen. Ik als psychosociaal therapeut kan je, via gesprekken en lichaamsgerichte oefeningen, helpen weer vat op je leven te krijgen.

Psychosociale problemen
Bij psychosociale problemen gaat het om twee soorten problemen die met elkaar samenhangen:
1. Psychische problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachten. Je voelt je bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos.
2. Sociale problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties. Je hebt bijvoorbeeld moeilijkheden met je partner, kinderen, familie, buren, collega's, je baas, belastingdienst, woningbouwvereniging of de gemeente.

Reactie
Iedereen reageert op een andere manier op psychosociale problemen. Sommige mensen trekken zich terug, worden stil en somber. Anderen worden gespannen, opvliegend en agressief. Weer anderen vluchten in alcohol of drugs. Dit gedrag kan tot nieuwe problemen leiden thuis of met andere mensen en instanties in je omgeving. Jongeren kunnen problemen krijgen met hun ouders, broers of zussen en op school. Iemand met psychosociale problemen krijgt ook vaak lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld hoofdpijn, hartkloppingen of slecht slapen.

Het behandelprogramma.

 De behandeling is gericht op:

  • lichamelijk herstel van de klachten; pijnvermindering, verminderen van angsten en fobieen
  • het vergroten van stressbestendigheid en zelfvertrouwen


Energetische therapie

Energetische therapie is zo oud als de mensheid zelf. Maar wat is het nu eigenlijk? Energetische therapie wordt ook wel paranormale therapie of magnetiseren genoemd en zijn termen die we tot nu toe allemaal wel eens hebben gehoord. Simpel gezegd is energetische therapie het overbrengen van kosmische of universele energie, waarbij het opruimen van blokkades en het activeren van het zelfgenezend vermogen van de mens centraal staat.

Waar komt die energie vandaan? Voor de één is het afkomstig uit de kosmos, de ander ervaart het als Goddelijke energie en een derde noemt weer een andere bron. Het maakt niet uit welke naam eraan gegeven wordt, belangrijk is wat ermee gedaan wordt.

Door alles wat leeft stroomt levensenergie. Als we ons ziek voelen of ergens pijn hebben, zijn we zelf al geneigd onze handen precies daar te leggen waar de meeste energie nodig is. De kanalen waardoor deze energie van nature door het lichaam gaat, zijn bij veel mensen geheel of gedeeltelijk geblokkeerd geraakt door pijnlijke en/of onverwerkte ervaringen. De levensenergie kan daardoor niet of nauwelijks stromen, wat pijn en ongemak kan veroorzaken.

Door deze energiekanalen weer ongehinderd te laten stromen kan dit bijdrage aan het herstel.

Door een breed spectrum van diensten te kunnen aanbieden geeft deze combinatie meer ruimte voor persoonlijke en op maat gesneden therapie