Jezelf in zicht!
"the world needs you to be you"

       Je kunt de wind niet veranderen, wel de stand van de zeilen.

 

 

 

Hypnose en Hypnotherapie

Wat is hypnose?  Bij hypnose en hypnotherapie denken sommige mensen aan een hypnotiseur die je in een soort diepe slaap brengt, waarin je alles zou doen wat hij je vertelt te doen. Dit is echter televisiehypnose, bedoeld als publiek vermaak, en heeft niets te maken met de hypnose zoals die in de medische wereld wordt toegepast.

Hypnose of trance is niets anders dan een vorm van sterk geconcentreerde aandacht, terwijl u diep ontspannen bent. Zoals bijvoorbeeld wanneer u dagdroomt of helemaal opgaat in een boek of film. Deze alledaagse vorm van trance kent iedereen. In hypnose richt je je aandacht  ‘naar binnen’  terwijl je tegelijkertijd kunt volgen wat er in je omgeving gebeurt.

Wat is hypnotherapie?  Hypnotherapie is van oudsher een medisch vak. Zo wordt hypnose onder andere ingezet bij pijnbestrijding en lichamelijke gevolgen van stress. In de huidige vorm van hypnotherapie wordt gewerkt met hypnose en moderne therapeutische gesprekstechnieken. De therapie bestaat uit gesprekken met een therapeut waarbij u gebruik leert maken van hypnose.

Veel mensen herkennen dit principe uit het volgende voorbeeld: als je alleen maar dénkt aan je lievelingsgerecht, loopt het water al in je mond. Het gedachtebeeld is voldoende om, in dit geval, uw speekselklierorgaan aan het werk te zetten. Dit vermogen om het lichaam te beïnvloeden met gedachtebeelden is in hypnose nog vele malen groter.

Omgekeerd weten we ook hoe negatieve gedachten en emoties ons lichaam beïnvloeden. Tijdens de therapie leert u verschillende ademhalings- en ontspanningsoefeningen die bijdragen aan algehele ontspanning en ontspanning in uw buikgebied. Bovendien leert u anders met stressvolle situaties om te gaan.

Hypnotherapie, hoe werkt het?

In een intakegesprek kijk je samen met de therapeut of hypnotherapie je aanspreekt en of het een geschikte methode voor je is om je probleem aan te pakken. Daarna wordt in overleg een aantal sessies afgesproken van 1½ uur.
Het benodigde aantal is afhankelijk van de cliënt en zijn/haar klacht. Gemiddeld ligt dit tussen de 4 en 8 sessies.
De therapeut maakt in veel gevallen gebruik van trance of hypnose, waarbij de therapeut de cliënt helpt in trance te gaan d.m.v. een eenvoudige ontspanningstechniek.

Tijdens de trance ben je nooit helemaal van de wereld weg. Er blijft altijd een gedeelte van het bewustzijn ‘wakker’. Je verkeert tijdens de trance in een toestand van wat we ‘dubbelbewustzijn’ noemen. Dit gebeurt met hulp van de therapeut. De techniek die de therapeut gebruikt om iemand in trance te brengen heet ‘inductietechniek’. Enerzijds ben je tijdens de trance bezig met wat je in trance beleeft, anderzijds is een deel van het bewustzijn nog bewust van het ‘hier en nu’. De mate waarin dit gebeurt, verschilt van persoon tot persoon. Als de gedachten tijdens de trance afdwalen naar eigen gedachten is dat helemaal niet erg. Op een creatieve wijze worden de dingen uiteindelijk toch bekeken. Intussen komen de woorden en de suggesties van de therapeut toch wel over in het onderbewuste deel. Ieder mens heeft een eigen gevoeligheid voor trance. Ook de omgeving waarin de trance plaatsvindt is belangrijk.

Trancebewustzijn bestaat uit vier delen: ‘de deelnemende ik’, die suggesties van de therapeut volgt. Verder de ‘toekijkende ik’ die als het ware wakker en alert blijft. Zo nodig kan de ‘toekijkende ik’ de ‘deelnemende ik’ bij gevaar zelfs uit trance halen! Ook kennen we de ‘sturende ik’, die suggesties voor zelfhypnose geeft. Tenslotte is er soms ook sprake van het vierde ik-deel. Dit heet de ‘sceptische ik’. Dit deel beziet en volgt alles sceptisch. Als de scepsis wel eens te sterk overheerst, kan de ‘deelnemende ik’ worden verhinderd om zich vrij te geven voor suggesties van de therapeut. Het is dan zinvol om de bron van de scepsis verder te onderzoeken. Het woord (zelf)vertrouwen kan hierbij een rol spelen. Vaak is er echter geen sprake van een ‘sceptische ik’, maar van een ‘verwonderende / bewonderende ik’, die het trancegevoel ervaart als een nieuw en plezierig gevoel. Zo’n gevoel van ‘ik wist niet dat ik dit in me had’. Dit verklaart ook de tevreden gelaatsuitdrukking van mensen die voor de eerste keer bewust trance ervaren.

Afhankelijk van je probleem wordt gebruik gemaakt van verschillende psychotherapeutische en hypnotherapeutische technieken.


Psychosociale hulpverlening

Psychosociale hulpverlening betreft het ondersteunen en weer op weg helpen van mensen met klachten die een reactie zijn op persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen.

Balans
Ieder mens kent in zijn of haar leven periodes van onzekerheid, van ontevredenheid over zichzelf en het contact met anderen. Soms krijg je het gevoel vast te zitten, te blijven hangen in oude gevoelens en oude gedragspatronen. Soms blijf je belangrijke beslissingen maar uitstellen of maak je dingen mee die je volkomen uit je evenwicht brengen. Zulke periodes horen bij een mensenleven. Ze dwingen je tot het vinden van een nieuwe balans en het maken van nieuwe keuzes om zo tot verdere groei en ontwikkeling te komen. Soms red je dat niet alleen. Een psychosociaal therapeut kan je, via gesprekken en lichaamsgerichte oefeningen, helpen weer vat op je leven te krijgen.

Psychosociale problemen
Bij psychosociale problemen gaat het om twee soorten problemen die met elkaar samenhangen:
1. Psychische problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachten. Je voelt je bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos.
2. Sociale problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties. Je hebt bijvoorbeeld moeilijkheden met je partner, kinderen, familie, buren, collega's, je baas, belastingdienst, woningbouwvereniging of de gemeente.

Reactie
Iedereen reageert op een andere manier op psychosociale problemen. Sommige mensen trekken zich terug, worden stil en somber. Anderen worden gespannen, opvliegend en agressief. Weer anderen vluchten in alcohol of drugs. Dit gedrag kan tot nieuwe problemen leiden thuis of met andere mensen en instanties in je omgeving. Jongeren kunnen problemen krijgen met hun ouders, broers of zussen en op school. Iemand met psychosociale problemen krijgt ook vaak lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld hoofdpijn, hartkloppingen of slecht slapen.

Het behandelprogramma.

 De behandeling is gericht op:

  • lichamelijk herstel van de klachten; pijnvermindering, verminderen van angsten en fobieen
  • het vergroten van stressbestendigheid en zelfvertrouwen

Het programma bestaat uit een intakegesprek en gemiddeld tussen de 4 tot 8 vervolgconsulten. Tijdens de intake praten we over de mogelijkheden die er zijn en of die aansluiten bij jouw wens en wat je wilt bereiken. De intake is kosteloos en vrijblijvend.

 


Ik kom graag met je in contact.
Youp 06 81094012 of info@youp.care